Bezpieczna szkoła

Szanowni Rodzice!

W poniższych linkach dostępny jest dokument „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa  fizycznego i cyfrowego uczniów”.

Znajdziecie tam Państwo informacje dotyczące podejmowanych przez  szkołę działań profilaktycznych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniów wraz z opisem obowiązujących w szkole przepisów i procedur.

Ponadto w ramach wzmocnienia współpracy pomiędzy szkołą, a rodzicami w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom informuję, iż w szkole została utworzona tzw. „anonimowa skrzynka na sygnały”. Skrzynka znajduje się  na parterze przy sali nr 20 w pobliżu stołówki.

                                                                                                                               Dyrektor szkoły
                                                                                                                                 Danuta Lamik

1 Pismo Minister Edukacji Narodowej do dyrektorów, nauczycieli, rodziców i uczniów

2 Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów

3 Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole

4 Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów