Jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą

INFORMATOR DLA RODZICÓW

Rodzice i opiekunowie powinni zwrócić uwagę na to by czas spędzany w domu przez ich dziecko został racjonalnie podzielony. Należy ustalić harmonogram dnia.  W harmonogramie  można wydzielić godziny na naukę z rodzicem, rodzeństwem, naukę samodzielną, czas na relaks i odpoczynek, czas na realizację zainteresowań, oraz czas na obowiązki domowe . Stałość, powtarzalność w naszym życiu a zwłaszcza w życiu dzieci jest czymś bardzo ważnym. Daje ona im poczucie zaufania, bezpieczeństwa, uczy odpowiedzialności i wdraża do samodzielności.

Aby zachęcić, zmotywować nasze dziecko do nauki warto wprowadzić kilka  zasad:

 • dziecko powinno uczyć się codziennie o wyznaczonej porze
 • nauka w domu powinna odbywać się stale w tym samym miejscu, w ciszy i spokoju, gdzie bez problemu będzie mogło rozłożyć przybory do nauki, książki i zeszyty, inne potrzebne materiały
 • należy pamiętać aby nie odrywać dziecka od pracy nad lekcjami, nie zlecamy mu innych zajęć podczas czasu na naukę
 • każde dziecko ma swój indywidualny styl uczenia, jedni szybciej uczą się „na głos, gdy ktoś im opowiada, omawia, inni wolą sami spojrzeć, przeczytać, jeszcze inna grupa dzieci uczy się w „ruchu” przy muzyce w tle
 • dziecko mające lepszą pamięć wzrokową powinno uczyć się z podręcznika lub notatek, pomocne dla niego będą podkreślenia
 • dziecko o przewadze pamięci słuchowej w domu powinno uczyć się głośno albo słuchać tekstu czytanego przez inną osobę
 • należy poobserwować dziecko oraz porozmawiać z nim o tym co jemu sprzyja w  nauce
 • przed przystąpieniem do wykonywania zadania dziecko powinno uporządkować swoje miejsce pracy i przygotować potrzebne pomoce i przybory
 • dziecko powinno najpierw wykonywać zadania trudniejsze a potem pozostałe jednakże, aby bardziej zachęcić i zmotywować można zacząć od łatwiejszego materiału, aby dziecko mogło osiągnąć sukces
 • należ ustalić przerwy, dziecko nie może uczyć się ciągle, 45 minut i przerwa na odreagowanie
 • aby wdrażać do samodzielności i aby to zaprocentowało w przyszłości nie należy robić zadania za dziecko tylko z dzieckiem
 • w procesie uczenia się ważną rolę odgrywa samokontrola wykonanej pracy
 • należy dziecko przyzwyczajać do podejmowania wysiłku, do pokonywania trudności, wtedy uwierzy we własne możliwości, a także uczy się rozwijać swoje uzdolnienia, a przede wszystkim uczy się odpowiedzialności za swoje postępowanie
 • najlepszym środkiem jest drobna nagroda, np. w postaci uznania rodziców, pochwały wtedy dziecko będzie miało poczucie, że rodzice interesują się jego życiem
 • doceniaj osiągnięcia dziecka, to go zmotywuje
 • warto rozróżnić tu dwa pojęcia: osiągnięcia a stopnie. Często pytamy dziecko „co dziś dostałeś”, a powinniśmy zapytać: „czego się dziś nauczyłeś”
 • dziecko będzie pozytywnie myślało o sobie, gdy będzie miało poczucie własnej wartości
 • zadaniem rodziców jest pomóc znaleźć swoje silne strony i nauczyć dzieci wykorzystywać je do zdobycia całej satysfakcji
 • rolą rodziców jest pomóc wykształcić w dziecku energię i inicjatywę by zrekompensować poczucie niskie wartości, by znaleźć sposób zrównoważenia swojej słabości

Rodzicielska pomoc w  nauce w domu (zdalnej) powinna być więc dostosowana do potrzeb dziecka, a rodzice znają swoje dzieci najlepiej.