RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osoby upoważnionej do odbioru dziecka ze szkoły/świetlicy

Klauzula informacyjna

Klauzula przestrzeń publiczna

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców

Klauzula-monitoring

Zarządzenie w sprawie powołania IOD

Zarządzenie- monitoring wizyjny

Ogłoszenie – monitoring

Zarządzenie w sprawie ochrony danych osobowych

ZGODY

Dobra praktyki – Zasady bezpieczeństwa UODO

Poradnik UODO – Ochrona danych osobowych a zdalne nauczanie

KLAUZULA INFORMACYJNA dla osób, które będą poddane kwarantannie ze względu na wystąpienie w placówce przypadku zakażenia covid-19