Samorząd Uczniowski

Zarząd Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2023/2024:

Opiekunem SU p. Robert Baran