Stypendium Wójta Gminy

 

Rada Gminy Wręczyca Uchwałą Nr XLIX/390/23 z dnia 28 lutego 2023 roku przyjęła nowy „Regulamin przyznawania uczniom uzdolnionym stypendiów Wójta Gminy Wręczyca Wielka”. Tym samym poprzednia uchwała i regulamin utraciły moc prawną. Zmiana podyktowana była koniecznością dostosowania regulaminu do zapisów Ustawy o systemie oświaty.

Zainteresowani powinni zwrócić uwagę na następujące kwestie:

– stypendia przyznaje się uczniom pobierającym naukę w szkołach podstawowych na terenie Gminy Wręczyca Wielka,

– stypendia przyznawane są w czterech kategoriach (dokładne kryteria w tabeli poniżej),

– stypendia przyznawane są za osiągnięcie w trakcie roku szkolnego 2022/2023 tj. za okres od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r.,

– wnioski o przyznanie stypendium należy składać do Urzędu Gminy Wręczyca Wielka do 10 września.

 

W załączeniu uchwała rady gminy z nowym regulaminem, formularz wniosku o przyznanie stypendium oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 W razie wątpliwości można kontaktować się Zespołem Obsługi Placówek Oświatowych: 34 317 00 22 lub 785 937 891.

https://www.wreczyca-wielka.pl/aktualnosci/artykul/news/stypendia-wojta-gminy-nowy-regulamin/

Wnioskodawca składa dokumenty nr 2, 3 i 4 (wniosek oraz dobrowolnie zgody na przekazanie danych osobowych).