We Wręczycy programowanie i robotyka dla małego smyka

,,ZAPROGRAMUJ PRZYSZŁOŚĆ”- to ogólnopolski projekt realizowany ze środków unijnych, a skierowany do szkół, nauczycieli i edukatorów z gmin wiejskich. Bierze w nim udział również Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej. Projekt jest realizowany przez Fundację Orange, Stowarzyszenie Mistrzowie Kodowania i oczywiście Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś III, Działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

Ma on na celu dostarczenie nauczycielom i szkołom możliwości prowadzenia atrakcyjnych zajęć dla uczniów klas 1-3 w zakresie podstaw programowania oraz popularyzacji idei nauki programowania jako sposobu na rozwój kompetencji pracy w zespole, komunikacji w grupie, myślenia koncepcyjnego, rozwiązywania problemów i kreatywności. Organizatorzy zapewnili uczestnikom odpowiedni sprzęt, tj. zestaw robotów Wonderpack oraz robot Dash, 3 tablety do obsługi w/w robotów, 1 matę edukacyjną, 1 zestaw mechatroniczny  MaKey MaKey i scenariusze.

W ramach projektu przeprowadzonych będzie 15 zajęć pozalekcyjnych z uczniami w czterech różnych grupach. W realizację zadań zaangażowały się nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej panie Anita Mazik, Renata Szostek, Magdalena Labocha i Anna Matysiak, które wcześniej uczestniczyły w 4-dniowym szkoleniu z programowania.

Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach, na których zgłębiają tajniki takich aplikacji jak: Scratch Junior, Kodable, Bit by Bit czy Lightbot.

To wspaniała inicjatywa. Ruszamy naładowani nową pozytywną energią, fantastycznymi doświadczeniami, pełni inspirujących pomysłów…