VI GMINNY KONKURS KOMPUTEROWY na prezentację multimedialną

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej zaprasza serdecznie do wzięcia udziału w V GMINNYM KONKURSIE KOMPUTEROWYM na prezentację multimedialną pt. „Cyberuzależnienie – jak być bezpiecznym w Internecie”. Konkurs odbywać się będzie w dwóch kategoriach:
1) dla uczniów szkół podstawowych klasy IV- VI,
2) dla uczniów szkół podstawowych klas VII –VIII.
Szkoła może zgłosić trzy prace w każdej kategorii. Warunkiem dopuszczenia do konkursu jest dostarczenie do organizatora:

  • pracy wykonanej samodzielnie w formie prezentacji multimedialnej w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD w programie Microsoft Office Power Point;
  • j samodzielnie w formie prezentacji multimedialnej w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD w programie Microsoft Office Power Point;
  • czas trwania prezentacji nie powinien przekraczać 6 min;
  • prezentacja powinna posiadać nie więcej niż 20 slajdów;
  • na ostatnim slajdzie prosimy o podanie źródeł i autorów wykorzystywanych tekstów, zdjęć, rysunków, muzyki oraz imię i nazwisko autora oraz nazwę szkoły i klasę;
  • prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w programie Microsoft Power Point (z rozszerzeniem *.ppt, *.pptx, *.pps);
  • każdy uczestnik może być autorem jednej pracy konkursowej;
  • prace należy przesyłać w terminie do 03.02.2023r.
    Zapraszamy serdecznie do udziału oraz zapoznania się z załącznikiem zawierającym.

Regulamin Konkursu.