Zebranie z rodzicami

Kochani zapraszamy na zebranie z rodzicami, które odbędzie się w czwartek 12 stycznia 2023r.
Harmonogram zebrań z rodzicami:
– budynek A – wejście od strony ul. Szkolnej
– budynek B – wejście od strony ul. Czereśniowej
godz. 16.30 -17.00 prelekcja dla rodziców uczniów z klas III-V na temat „Jak budować poczucie własnej wartości u dziecka?” sala gimnastyczna 28.
Realizator: Polskie Centrum Profilaktyki w Krakowie
od 17.00 zebrania z rodzicami uczniów klas I-V
Klasa 1 a – p. Renata Szostek – sala 57
Klasa 1 b – p. Agnieszka Wączek – sala 51
Klasa 1 c – p. Ewelina Winecka – sala 64
Klasa 2 a – p. Jadwiga Sukiennik – sala 56
Klasa 2 b – p. Katarzyna Majda– sala 53
Klasa 3 a – p. Ewa Kozieł – sala 54
Klasa 4 a – p. Ewa Mika – sala 67
Klasa 4 b – p. Elżbieta Jaśkiewicz-Kabzińska – sala 29
Klasa 4 c – p. Anna Czakiert – sala 31
Klasa 5 a – p. Edyta Gazda – sala 65
Klasa 5 b – p. Anna Pach – sala 51
Termin zebrania w klasie 3 b zostanie ustalony po feriach zimowych.
godz. 17.00 do 17.30 prelekcja dla rodziców uczniów z klas VI-VIII na temat
„Profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych wśród młodzieży” sala gimnastyczna 28.
Realizator: Polskie Centrum Profilaktyki w Krakowie
od 17.30 zebrania z rodzicami uczniów klas VI-VIII
Klasa 6 a – p. Katarzyna Mazik – sala 66
Klasa 6 b – p. Ewelina Gwiazdowska-Zych – sala 63
Klasa 7 a – p. Izabela Dziurkowska– sala 68
Klasa 8 a – p. Joanna Makowska – sala 44
Klasa 8 b – p. Agata Kwiatkowska – sala 38
Klasa 8 c – p. Jolanta Kot – sala 33
Wychowawcy poszczególnych klas uczestniczą wraz z rodzicami w prelekcjach.
18.00 Zebranie Rady Rodziców w sali 47 (budynek A)