Dokumenty szkoły

Statut Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej

Uchwała zmiany w Statucie

Procedura przebywania na terenie szkoły

Regulamin organizacji pracy zdalnej w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej

Zasady bezpiecznego korzystania z poczty mailowej

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

Sprawozdanie za rok 2018

Bilans jednostki

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu

Sprawozdanie za rok 2020

Bilans jednostki

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Informacja dodatkowa

Funkcjonowanie szkoły w okresie pandemii

Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej w okresie koronawirusa COVID-19

Program wychowawczo-profilaktyczny

Program Wychowawczo-Profilaktyczny 2023/24

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2023/24

Dziennik elektroniczny

Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego

Załączniki

Dostępność podmiotu publicznego

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego