Insta.Ling

 

Od kilku już lat uczniowie naszej szkoły mogą doskonalić znajomość słownictwa z języków obcych za pomocą programu do nauki słówek Insta.Ling. Insta.Ling jest stroną WWW do nauki słówek w językach obcych. Jest on popularnym i skutecznym narzędziem pracy wielu uczniów i nauczycieli w naszej szkole. Nauczyciel przydziela słówka z przerabianego w szkole materiału, a uczniowie razem z Insta.Ling powtarzają je w domu. Nauczyciel i rodzice (jeśli chcą) dostają szczegółowe raporty o systematyczności pracy ucznia i jego postępach w nauce, a Insta.Ling dba, by powtórki słówek były dostosowane do potrzeb ucznia. Uczestnictwo w Programie Insta.Ling dla Szkół daje bezpłatny dostęp do systemu dla nauczyciela, uczniów i rodziców.

Insta.Ling pomaga podnieść skuteczność nauczania języka oraz udostępnia narzędzia do oceny wyników. Co tydzień nauczyciel wprowadza do systemu nowe słówka, a każdy uczeń minimum 5 razy w tygodniu loguje się i rozwiązuje zadanie polegające na wpisaniu do zdania słówka na podstawie polskiego odpowiednika. Na początku sprawia im to trochę problemów zwłaszcza z zapamiętaniem, że muszą wykonać swoją codzienną sesję, ale potem chętnie pracują i bardzo to lubią. Po każdym tygodniu uczeń otrzymuje ocenę (jest to ocena za systematyczność), a następnie z ocen tygodniowych wystawiana jest ocena miesięczna, którą nauczyciel wpisuje do dziennika w rubryce aktywność. Jest to również szansa dla słabszych uczniów na zdobycie co miesiąc dobrej oceny i duża pomoc w opanowaniu poznawanego słownictwa.

Wszyscy nauczyciele, którzy spełnią warunki podane na początku semestru, otrzymują certyfikaty potwierdzające umiejętność wykorzystania Insta.Ling w nauczaniu języków i uczestnictwo w danej edycji programu. Również szkoły, w których co najmniej dwóch nauczycieli uczestniczy w programie, mogą otrzymać certyfikat.