Zielona Pracownia 2022′

Zielono nam w głowach!!!

26 października w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji otwarcia nowych pracowni i podsumowania realizowanych w tym roku projektów rządowych.
Projekt “Zielona wyprawa po zdrowie”, którego celem było stworzenie Zielonej Pracowni, był współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Gminę Wręczyca Wielka .

Uroczystość rozpoczęła się w samo południe 26 października. Zaproszonych gości uroczyście przywitała Pani Dyrektor Danuta Lamik.
Wśród zaproszonych delegatów zjawili się:
Pani Urszula Bauer – Śląska Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Katowicach,
Pani Ewa Cofała – przedstawiciel zarządu WFOŚiGW w Katowicach,
Pani Zdzisława Kall – Wicestarosta powiatu Kłobuckiego,
Pani Justyna Strzelczyk – Pradna Powiatu Kłobuckiego, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. S. Ligonia w Truskolasach,
Pan Tomasz Osiński – wójt Gminy Wręczyca Wielka,
Pan Bogusław Głąb – Zastępca Wójta Gminy Wręczyca Wielka,
Pan Wiesław Żerdziński – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wręczyca Wielka,
Pani Magdalena Kasprzak – Sekretarz Gminy Wręczyca Wielka,
Pani Barbara Jezior – Skarbnik Gminy Wręczyca Wielka,
Pan Janusz Ogłaza – Przewodniczący Komisji Budżetowej Rady Gimny Wręczyca Wielka,
Pan Jakub Winiecki – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wręczyca Wielka,
Pan Robert Broś – Radny Gminy Wręczyca Wielka,
Czcigodny ks. Proboszcz Robert Grohs,
Pani Agnieszka Brodziak – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej,
Podinspektor Izabela Woszczyńska – Komendant Komisariatu Policji we Wręczycy Wielkiej,
Pan Robert Gorzelak – Nadleśniczy Nadleśnictwa Herby,
Pan Mateusz Wąsiński –  Inspektor ds. Oświaty i Wychowania Gminy Wręczyca Wielka,
Pani Magdalena Zdańska – Główna Księgowa Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych we Wręczycy Wielkiej,
Pani Agata Trzepizur – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Węglowicach
Pani Mariola Wróbel – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Kornela Makuszyńskiego w Kalei,
Pani Sławomira Mrowiec – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Borowem,
Pan Maciej Cichopek – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kulejach,
Pani Bogusława Kuśnierz – Dyrektor Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym im. Małego Księcia we Wręczycy Wielkiej,
Pani Dorota Sas – Dyrektor Przedszkola w Truskolasach,
Pani Justyna Wilk – Dyrektor Przedszkola im. Marii Kownackiej w Węglowicach,
Panie z administracji Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych we Wręczycy Wielkiej,
Pani Agnieszka Mączka, Pan Dariusz Losinszek – Przedstawiciele firmy Biuro Plus Katowice,
Pani Krystyna Lewicka – Kierownik Zespołu Śpiewaczego Wręczynki Plus,
Pani Danuta Tukaj – Prezes KGW Wręczyca Wielka,
Pani Bożena Syguda , Pani Maria Polak, Pan Tomasz – Sołtysi Wręczycy Wielkiej i Wręczycy Małej,
Pani Katarzyna Biernacka – Musiel – przewodnicząca Rady Rodziców
Prezydium Rady Rodziców – Pani Katarzyna Cichoń, Katarzyna Drabczyk, Agnieszka Tomzińska – Pełka, Ewelina Olszewska.

Podsumowując przemówienie Pani dyrektor, można jednoznacznie stwierdzić, iż jednym z ważniejszych celów szkoły jest stwarzanie jak najlepszych warunków dla naszych podopiecznych, aby mieli oni jak największe szanse na nowoczesne kształcenie.

Pani Dyrektor w swoim przemówieniu odniosła się do licznych projektów realizowanych w naszej szkole, takich jak: Zielona wyprawa po zdrowie, Laboratoria Przyszłości, Posiłek w szkole i w domu, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Poznaj Polskę. Serdecznie, z całego serca, podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do tak wielu zrealizowanych inicjatyw.

Następnie głos zabrali Szanowni Goście. Na początku odtworzone zostało nagranie wystąpienia Pani Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej. Po transmisji, jako pierwsza, przemawiała Pani Urszula Bauer Śląski Kurator Oświaty w Katowicach. „Serce rośnie, obserwując, jak szkoły wykorzystują pozyskane środki z projektów” – mówiła Pani Kurator, podczas swojego wystąpienia. W dalszej kolejności zostały odczytane listy gratulacyjne: od Pani Lidii Bużyńskiej i Mariusza Trepki, posłów na Sejm RP, II Wicewojewody Śląskiego Pana Roberta Magdziarza, Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Pana Tomasza Bednarka. , odczytany przez Panią Ewę Cofała, przedstawiciel WFOŚiGW . Swoją mowę wygłosili również Zdzisława Kall – Wicestarosta powiatu kłobuckiego, wójt gminy Wręczyca Wielka – Pan Tomasz Osiński, Pan Marcin Woś – asystent Pani Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej, Pani Dyrektor Komisariatu we Wręczycy Wielkiej.

Szanowni goście mieli przyjemność oglądnąć bajkę ekologiczną pt. „Leśna przygoda”, przygotowaną przez uczniów klas trzecich, czwartych i ósmych. Długo trwające oklaski po przedstawieniu zapewne na długo zapadną nam w pamięć..

Kolejnym punktem było otwarcie Zielonej Pracowni i Pracowni Fizycznej. Nie zabrakło oczywiście uroczystego przecięcia wstęgi. Podczas tej uroczystej chwili Pani dyrektor Danuta Lamik nie kryła ogromnej radości z faktu, iż nasza szkoła będzie dysponować tak nowoczesnymi pracowniami.

W Zielonej Pracowni Szanowni Goście mogli zobaczyć, w jaki sposób można wykorzystać monitor interaktywny do nauki trudnych zagadnień np. z genetyki, obserwując model 3D cząstki kwasu DNA, czy przyglądając się interaktywnej grze dydaktycznej, dotyczącej jego budowy. Mieli również możliwość odświeżyć sobie swoją wiedzę na temat budowy tkanek roślinnych, a to za sprawą nowoczesnych, cyfrowych mikroskopów z możliwością robienia zdjęć i nagrywania filmów. Chyba nie trzeba dodawać, że uczestnicy nie kryli zaciekawienia.

W Pracowni Fizycznej ważnym punktem był pokaz doświadczeń, w których udział wzięli nasi uczniowie. Z ogromną radością i dumą pokazali m.in. jak prawidłowo łączyć obwody elektryczne oraz bieg wiązki lasera w soczewce skupiającej i rozpraszającej. Odbyła się również prezentacja sprzętu, zakupionego w ramach programu rządowego “Laboratoria Przyszłości”: googli wirtualnej rzeczywistości, drukarki 3D, klocków LEGO Education SPIKE Prime.

Na koniec odbyła się degustacja „darów natury”. Między innymi naparu z lipy i mięty, przetworów z darów natury, a nawet jadalnych szyszek! Tego oraz wielu innych rzeczy, mogli spróbować zaproszeni Goście. Zwieńczeniem ceremonii był uroczysty obiad w stołówce szkolnej.

Wszystkim Gościom dziękujemy z całego serca za okazane wparcie i życzliwość. Sukces, jaki udało się nam osiągnąć, jest efektem ciężkiej pracy, cierpliwości, pokory i wiary, że wszystko jest w życiu możliwe!
Pamiętajmy, że „Marzenia się nie spełniają. Marzenia się spełnia” – DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, KTÓRZY SIĘ DO TEGO PRZYCZYNILI!
Jesteśmy niezwykle z siebie dumni!

GALERIA I

GALERIA II

GALERIA III