Rzecznik Praw Ucznia

Rzecznikiem Praw Ucznia w naszej szkole jest Pani Anna Czakiert.

Rzecznik dba o to, by uczniowie byli podmiotowo traktowani w procesie dydaktyczno – wychowawczym, mieli możliwość swobodnego wyrażania myśli i przekonań – w szczególności tych dotyczących życia szkoły, a także rozwijania swoich zainteresowań, zdolności, pasji i talentów. Stoi także na straży prawa uczniów do sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce.

Każdy uczeń w szkole ma możliwość skorzystania z pomocy i wsparcia rzecznika w przypadku, gdy zaistnieje przesłanka, że jego prawa w szkole zostały naruszone.