Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 04 września 2023 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2023 r.
3. Ferie zimowe 29 stycznia – 11 lutego 2024 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.
5. Egzamin ósmoklasisty

– j. polski

– matematyka

– język obcy nowożytny

 

 14 maja 2024 r.

 15 maja 2024 r.

 16 maja 2024 r.

6. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 29 kwietnia 2024 r.

30 kwietnia 2024 r.

2 maja 2024 r.

31 maja 2024 r.

 

7. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2024 r.
8. Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.