Rada rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

I a      –         Kołodziejczyk Agata
I b      –         Kaleta Olga
II a     –         Spałek Marta
II b    –         Słabik Magdalena
III a   –         Kowalska Katarzyna
III b   –         Kiepura Aneta
III c   –         Lewicka Marietta
IV a   –         Biernacka- Musiel Katarzyna
IV b   –         Palimąka Kamil
V a    –         Marjanowska Agnieszka
V b    –         Olszewska Ewelina
VI a   –         Jędryka- Słaby Edyta
VII a  –         Ksoń Alicja
VII b  –         Langner Marcin
VII c  –         Dobosz Małgorzata
VIII a –         Mańczyk Daniel
VIII b –         Rynkiewicz Dorota
VIII c –         Biernacka Beata

      Prezydium Rady Rodziców:

  1. Biernacka- Musiel Katarzyna – przewodniczący
  2. Mańczyk Daniel – zastępca
  3. Olszewska Ewelina – skarbnik
  4. Ksoń Alicja – sekretarz
  5. Biernacka Beata – członek

       Komisja Rewizyjna

  1. Jędryka- Słaby Edyta
  2. Palimąka Kamil
  3. Marjanowska Agnieszka