Rada rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2022/2023
Ia – Tomzińska – Pełka Agnieszka
Ib – Kozłowska – Ulfik Anita
Ic – Goluch Milena
IIa – Kołodziejczyk Agata
IIb – Staszczyk Brygida
IIIa – Spałek Marta
IIIb – Słabik Magdalena
IVa – Kluczniak Agnieszka
IVb – Drabczyk Katarzyna
IVc – Lewicka Marietta
Va – Biernacka- Musiel Katarzyna
Vb – Palimąka Kamil
VIa – Marjanowska Agnieszka
VIb – Olszewska Ewelina
VIIa – Jędryka- Słaby Edyta
VIIIa – Ksoń Alicja
VIIIb – Cichoń Małgorzata
VIIIc – Jędrzejczyk Jolanta

Prezydium Rady Rodziców
Biernacka- Musiel Katarzyna – przewodniczący
Cichoń Małgorzata – zastępca
Olszewska Ewelina – skarbnik
Drabczyk Katarzyna – sekretarz
Tomzińska- Pełka Agnieszka- członek

Komisja Rewizyjna
Jędryka – Słaby Edyta – przewodniczący
Marjanowska Agnieszka
Palimąka Kamil