Rada rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2023/2024
Ia       –         Kędziora Edyta
Ib       –         Miedzińska Marta
IIa      –         Tomzińska -Pełka Agnieszka
IIb      –         Kozłowska – Ulfik Anita
IIc      –         Goluch Milena
IIIa     –         Kołodziejczyk Agata
IIIb    –         Staszczyk Brygida
IVa    –         Dąbrowska Katarzyna
IVb    –         Słabik Magdalena
Va      –         Kluczniak Agnieszka
Vb     –         Drabczyk Katarzyna
Vc      –         Lewicka Marietta
VIa    –         Biernacka- Musiel Katarzyna
VIb    –         Palimąka Kamil
VIIa   –         Marjanowska Agnieszka
VIIb   –         Olszewska Ewelina
VIIIa  –         Jędryka- Słaby Edyta

Prezydium Rady Rodziców
Biernacka- Musiel Katarzyna    –         przewodniczący
Kluczniak Agnieszka                –         zastępca
Olszewska Ewelina                   –         skarbnik
Drabczyk Katarzyna                  –         sekretarz
Tomzińska- Pełka Agnieszka    –         członek

Komisja Rewizyjna
Jędryka – Słaby Edyta               – przewodniczący
Lewicka Marietta
Palimąka Kamil