Rekrutacja uczniów do klasy pierwszej

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Szkole Podstawowej we Wręczycy Wielkiej na rok szkolny 2022/2023, a także terminami naboru oraz wymaganymi dokumentami.

Terminy naboru uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej:

do 11 marca 2022 r. – składanie Kart Zgłoszeń dzieci z obwodu szkoły

od 14 marca  do 31 marca 2022 r. – składanie Wniosków o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi naboru oraz wymaganymi dokumentami:

Wnioski o przyjęcie  dziecka do klas 2-8 (nowi uczniowie)