„Szkoła Patriotów”

W maju 2023 roku nasza szkoła przystąpiła do projektu edukacyjnego „Szkoła Patriotów”, którego celem jest:

-przywracanie i  podtrzymywanie pamięci o ważnych dla historii naszej Ojczyzny i regionu bohaterach i wydarzeniach,

-upowszechnianie  wiedzy na temat miejsc, faktów i postaci związanych z walką
o niepodległość, bohaterstwem i męczeństwem,

-systematyczna opieka nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami na terenie Województwa Śląskiego, stanowiącymi materialne świadectwo ważnych wydarzeń z historii Polski,

-kształtowanie wśród dzieci i młodzieży szacunku dla przeszłości i tradycji, dziedzictwa narodowego i kulturowego,

-pielęgnowanie tradycji patriotycznych poprzez propagowanie wiedzy
o ważnych wydarzeniach  z historii kraju i regionu,

-dostrzeganie związków między życiem i działalnością jednostek a historią regionu, kraju,

-współpraca z lokalną społecznością (m.in. Parafią, OSP, KGW, stowarzyszeniami),

-rozwijanie kreatywności i umiejętności uczniowskich w zakresie efektywnej współpracy
w grupie.

W ramach koła historycznego nauczycielka historii Pani Izabela Dudek-Klekot przeprowadziła warsztaty na temat tego: co to są miejsca pamięci, jak je tworzyć
i upamiętniać?
W ramach zajęć uczniowie tworzyli swoje miejsca pamięci  z dostępnych materiałów, tj. piasek sensoryczny, glina, kamienie, kartki papieru, liście.

W związku projektem nauczycielki historii naszej szkoły Pani Edyta Gazda i Pani Izabela Dudek-Klekot zorganizowały wewnątrzszkolną Akcję ,,Byłem/-am tu…”.

Polega na dotarciu do miejsc pamięci narodowej w naszej okolicy, zrobieniu sobie zdjęcia (przy grobie, płycie, tablicy, kamieniu itp.) z krótkim opisem ( gdzie i czego dotyczy) i przesłaniu do wyznaczonego nauczyciela do 15 października 2023 r. Za każde zdjęcie uczniowie dostają punkt, punkty natomiast zostaną przeliczone na oceny z historii za aktywność.

Poniżej zamieszczamy efekty naszych uczniów:

Galeria 1 – Zuzanna Giergielewicz – 6a, Amelia Kaszyca – 8a, Sewerian Cichoń 6a, Fabian Lach – 4a

GALERIA 2 – Maksymilian Cichoń – 5a, Janek Ksoń – 5b, Maja Kołodziejczyk – 7b

GALERIA 3 – Maja Kobyłkiewicz – 5b, Agata Matuszczyk – 8a

GALERIA 4 – Aleksander Dąbrowski – 4a, Jan Ksoń – 5b, Amelia Musiel – 6a, Miłosz Nowacki – 5a

GALERIA 5 – Amelia Musiel – 6a, Antoni Miłak – 4b

W akcji też wzięli udział uczniowie: Milena Paruzel – 5a, Natalia Kluczniak – 5a, Adam Mizera – 6a, Marika Kamińska – 6b, Kacper Malina – 5a, Franek Kawecki 5a.

 

W ramach szkolnego konkursu na kalendarz o miejscach pamięci narodowej w naszej okolicy, który został zrealizowany w ramach projektu Szkoła Patriotów nasi uczniowie uzyskali następujące miejsca:
 I miejsce zajęli: Zuzanna Giergielewicz i Sewerian Cichoń,
 II miejsce: Maksymilian Cichoń
 III miejsce: Amelia Kaszyca, Miłosz Nowacki i Kacper Malina.
Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za włączenie się do projektu.