Kadra pedagogiczna

  

     Kadra Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej                  

                                                 w roku szkolnym 2023/ 2024

Lp. Imię i nazwisko nauczyciela Nauczany przedmiot/ rodzaj zajęć
1. p. Robert Baran muzyka, informatyka
2. p. Arkadiusz Borkowski religia
3. p. Anna Czakiert geografia, przyroda, doradztwo zawodowe
4. p. Magdalena Dorociak wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, świetlica
5. p. Ewa Droś nauczyciel współorganizujący kształcenie
6. p. Izabela Dudek-Klekot historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie
7. p. Beata Dziekan -Strach nauczyciel współorganizujący kształcenie, rewalidacja
8. p. Izabela Dziurkowska język polski
9. p. Edyta Gazda język polski, historia
10. p. Aleksandra Grazda zajęcia logopedyczne
11. p. Ewelina Gwiazdowska-Zych język angielski
12. p. Monika Hiller religia
13. p. Elżbieta Jaśkiewicz-Kabzińska język niemiecki, technika
14. p. Agnieszka Jelonek chemia
15. p. Dorota Kot biblioteka
16. p. Jolanta Kot wychowanie fizyczne
17. p. Ewa Kozieł edukacja wczesnoszkolna
18. p. Magdalena Kubiś świetlica
19. p. Aleksandra Kuzior surdopedagog
20. p. Agata Kwiatkowska wychowanie fizyczne
21. p. Paulina Kwiecień Edukacja wczesnoszkolna, pedagog specjalny
22. p. Anna Lamik wychowanie fizyczne
23. p. Katarzyna Majda edukacja wczesnoszkolna, język angielski
24. p. Joanna Makowska język polski, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne
25. p. Anna Matysiak matematyka, informatyka
26. p. Anita Mazik edukacja wczesnoszkolna
27. p. Katarzyna Mazik język angielski
28. p. Ewa Mika matematyka
29. p. Anna Morawska pedagog
30. p. Dorota Nowińska fizyka, nauczyciel współorganizujący kształcenie
31. p. Anna Pach język angielski
32. p. Aleksandra Rabenda – Tukaj edukacja dla bezpieczeństwa
33. p. Katarzyna Siedlak matematyka, zajęcia rewalidacyjne
34. p. Cezary Sowa plastyka
35. p. Jadwiga Sukiennik edukacja wczesnoszkolna
36. p. Renata Szostek edukacja informatyczna, informatyka
37. p. Magdalena Ślęzak biologia
38. p. Agnieszka Wączek edukacja wczesnoszkolna, świetlica
39 p. Ewelina Winecka edukacja wczesnoszkolna