Kadra pedagogiczna

     Kadra Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej                  

                                                 w roku szkolnym 2022/ 2023

Lp. Imię i nazwisko nauczyciela Nauczany przedmiot/ rodzaj zajęć
p. Robert Baran muzyka, informatyka
p. Arkadiusz Borkowski religia
p. Anna Czakiert geografia, przyroda, doradztwo zawodowe
p. Magdalena Dorociak wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, świetlica
p. Izabela Dudek-Klekot historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie
p. Izabela Dziurkowska język polski
p. Edyta Gazda język polski, historia
p. Ewelina Gwiazdowska-Zych język angielski
p. Aleksandra Grazda zajęcia logopedyczne
p. Monika Hiller religia
p. Barbara Janik język polski
p. Elżbieta Jaśkiewicz-Kabzińska język niemiecki, technika
p. Agnieszka Jelonek chemia
p. Anna Jelonek świetlica
p. Dorota Kot biblioteka
p. Jolanta Kot wychowanie fizyczne
p. Justyna Kowasz język angielski, zajęcia rewalidacyjne
p. Ewa Kozieł edukacja wczesnoszkolna
p. Magdalena Kubiś świetlica
p. Agata Kwiatkowska wychowanie fizyczne
p. Paulina Kwiecień nauczyciel współorganizujący kształcenie, zajęcia rewalidacyjne, pedagog specjalny
p. Anna Lamik wychowanie fizyczne
p. Katarzyna Majda edukacja wczesnoszkolna, świetlica
p. Joanna Makowska język polski, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne
p. Anna Matysiak matematyka, informatyka
p. Anita Mazik edukacja wczesnoszkolna, świetlica
p. Katarzyna Mazik język angielski
p. Ewa Mika matematyka
p. Anna Morawska pedagog
p. Dorota Nowińska fizyka
p. Anna Pach język angielski
p. Aleksandra Rabenda – Tukaj edukacja dla bezpieczeństwa
p. Olga Rudnik zajęcia rewalidacyjne
p. Katarzyna Siedlak matematyka, zajęcia rewalidacyjne
p. Cezary Sowa plastyka
p. Jadwiga Sukiennik edukacja wczesnoszkolna
p. Renata Szostek edukacja wczesnoszkolna
p. Magdalena Ślęzak biologia
p. Agnieszka Wączek edukacja wczesnoszkolna, świetlica
p. Ewelina Winecka edukacja wczesnoszkolna
p. Agnieszka Wójcik psycholog