Dni Mickiewiczowskie – Harmonogram obchodów

Harmonogram obchodów Dni Mickiewiczowskich
w Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza
we Wręczycy Wielkiej
w roku szkolnym 2023/2024

L. p. Zadanie
1. Przygotowanie i założenie banneru inaugurującego obchody Dni Mickiewiczowskie
2. Złożenie kwiatów pod płytą pamiątkową w rocznicę śmierci A. Mickiewicza.
3. Nauka hymnu szkoły ,,Oda do młodości”.
4. Aktualizacja gazetek ściennych w klasach.
5. Konkurs kaligraficzny dla uczniów kl. I-III ,,Kaligrafia z Mickiewiczem”.
6. ,,Poranek z Mickiewiczem”- spotkania z poezją wieszcza. Konkurs wiedzowy na aplikacji Kahoot ,,Życie i twórczość wieszcza”.
7. ,,Golono, strzyżono”- przedstawienie dla klas młodszych w wykonaniu nauczycieli.
8. Zapoznanie uczniów z życiem i twórczością A. Mickiewicza, omawianie utworów.
9. Wykonanie history boxów lub makiet ,,Szlakiem podróży Adama Mickiewicza po Europie” w klasach 4- 8.
10. Powiatowy Konkurs ,,Inspiracje Poezją Adama Mickiewicza- Mickiewicz bawi, uczy, inspiruje”.
11. Przygotowanie galerii ilustracji do wybranych utworów Mickiewicza przez klasy 4-8 /kl. 4- ,,Przyjaciele; kl. 5- ,,Powrót taty”; kl. 6- ,,Świtezianka”;   kl. 7- ,,Dziady” i kl.8- ,,Pan Tadeusz”/. Przygotowanie wystawy.
12. ,,Kawiarenka literacka”- przygotowanie specjałów.
13. ,,W epoce romantyzmu- portret rodziny wieszcza lub samego wieszcza”- z udziałem dzieci i ich rodzin- konkurs fotograficzny żywe obrazy. /w domu/
14. Uroczyste obchody Dnia Patrona.
15. Zamieszczenie informacji o obchodach Dni Mickiewiczowskich w Kronice Patrona Szkoły.
16. Zamieszczanie informacji o obchodach Dni Mickiewiczowskich na fanpageu szkoły i stronie internetowej, publikacja.
17. Przygotowanie uroczystej oprawy Mszy św. w intencji Patrona oraz Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza.
18. Przygotowanie podsumowania Dni Mickiewiczowskich.
19. „Czar wspomnień” – wystawa zdjęć dokumentujących obchody Dni Mickiewiczowskich.