Zadania psychologa

Serdecznie zapraszamy do korzystania z usług psychologa szkolnego!

Do jego zadań należy przede wszystkim dbałość o prawidłowy rozwój emocjonalno – społeczny dzieci i młodzieży oraz udzielanie wsparcia psychologicznego rodzicom i nauczycielom w procesie dydaktyczno – wychowawczym. W swojej pracy psycholog kieruje się zasadami poufności, dobrowolności, a na pierwszym miejscu stawia dobro dziecka.

Psycholog szkolny Aleksandra Świerczyńska przyjmuje:

w poniedziałki od 8:30 do 11:30
we wtorki od 12:45 do 15:45
oraz w środy od 8:30 do 13:30